Vaikai anglų kalbą lengviau išmoksta žaisdami ir naudodami ją praktiškai!

Kviečiame į nuotolinius START English School užsiėmimus, kuriuose vaikai mokosi pagal Cambridge English paruoštą programą.

START Tactic Active Reading Tolerant

Dažnai vaikai nors ir turėdami tam tikrą užsienio kalbos žodyną ir suprasdami sakinių struktūrą nedrįsta jos naudoti, bijodami suklysti kalbėdami, bijodami, kad jų nesupras. Start English School pagrindinis tikslas ne tik, kad vaikai išmoktų žodžius ir tam tikras frazes, bet būtų ugdomas ir pasitikėjimas savimi ir savo gabumais, kad išmokti dalykai nebūtų tik teoriški, bet būtų naudojama ir praktiškai.


Kas tai?

Start English School – tai anglų kalbos užsiėmimai, kuriuose vaikai kalbos mokosi remiantis Cambridge English paruošta programa. Šiame anglų kalbos būrelyje vaikai mokosi žaisdami, skaitydami, bendraudami su žmonėmis iš įvairiausių pasaulio šalių ir nuo pat pirmų dienų drąsiai naudodami anglų kalbą.

Kam ji skirta?

Tai anglų kalbos užsiėmimai, skirta 6-12 metų vaikams. Vaikai skirstomi į grupes pagal amžių ir turimas žinias. Prieš užsiėmimus yra įvertinamos vaikų anglų kalbos žinios ir parenkama jo amžių ir lygį atitinkanti grupė.

PRIE A1 STARTER lygis, skirtas mažiausiems vaikams (6-8 metų). Užsiėmimų metu vaikai yra supažindinami su anglų kalba, mokosi frazių, plečia žodyną ir nuo pat pirmų dienų yra skatinami ne tik bandyti suprasti kalbą, bet ir ją naudoti. Mokydami vaikus šiame lygyje siekiame, kad jį pabaigęs vaikas gebėtų suprasti paprastą tekstą, sugebėtų atsakyti į klausimą vienu žodžiu taip/ne; mokėtų apibūdinti paveikslėlį vienu žodžiu bei parašyti tinkamą atsakymą.

A1 MOVERS lygis skirtas vyresniems  (7-10 metų) vaikams, kurie jau turi tam tikras anglų kalbos žinias. Šiame lygyje vaikai supažindinami su anglų kalbos gramatika, plečia žodyną ir yra skatinami ne tik atpažinti ir naudoti jiems žinomas žinias, bet ir suprasti kalbą kontekste bei ją naudoti bendraujant su bendraamžiais iš užsienio šalių. Mokydami vaikus šiame lygyje siekiame, kad jį pabaigęs vaikas gebėtų pilnu sakinius atsakyti į jam užduotą klausimą bei parašyti pilną sakinį apibūdindamas paveikslėlį.

A2 FLYERS lygis skirtas vyriausiems vaikams (8-12 metų). Šiame lygyje vaikai įtvirtins turimas žinias ir mokinsis naujų gramatinių darinių, taip pat plės savo žodyną aktyviai naudodami kalbą. Šį lygį sėkmingai įveikę vaikai turi sugebėti apibūdinti 3 paveikslėlius parašydami trumpą (20 ar daugiau žodžių) istoriją.

Mokymosi metų eigoje vaikų pasiekimai bus vertinama rašymo, skaitymo, klausymo ir kalbėjimo pažanga. Geriausias rezultatas pasiekimas, kai žinios, kurios gaunamos užsiėmimo metu, įtvirtinamos ir namuose. Todėl šioje programoje vaikams bus pateiktos ir namų darbams skirtos užduotys.

Kaip bus mokoma?

Start English School ONLINE užsiėmimai vyks nuotoliniu būdu. Grupę sudarys ne daugiau nei 8 vaikai. Pamokų  metu kalbos mokinsimės aktyviai per praktiką ir žaidimus, nes šiuolaikiniai vaikai geriausiai mokosi ne skaitydami iš vadovėlių, o per pojūčius ir praktiką.

Užsiėmimų metu vaikai dalyvaus projektuose, kuriuose kalbėsime, žaisime ir bendrausime su tokio pat amžiaus vaikais iš skirtingų pasaulio kraštų, tokių kaip Brazilija, Indija ir kt. Tai lavins ne tik vaikų kalbos įgūdžius, bet taip pat ugdys ir skirtingų kultūrų suvokimą, geografijos žinias, pasaulio suvokimą ir savęs pažinimą.

Kur vyks užsiėmimai?

Užsiėmimai vyks nuotoliniu būdu, todėl jie prieinami bet kurioje vietoje gyvenantiems vaikams.

Kokia užsiėmimų trukmė?

Užsiėmimai vyks du kartus per savaitę po vieną valandą.

Remdamiesi sėkminga 8 metų MENAR patirtimi žinome, kaip vaikus sudominti, kaip padaryti, kad jie siektų neįtikėtinų rezultatų tiesiog žaisdami ir mėgaudamiesi ir tai pritaikome ne tik aritmetikos, bet ir anglų kalbos mokyme.