Vaikai anglų kalbą lengviau išmoksta žaisdami ir naudodami ją praktiškai!

NAUJIENA EIQ AKADEMIJOJE - Atidaroma START English School

START Tactic Active Reading Tolerant

Dažnai vaikai nors ir turėdami tam tikrą užsienio kalbos žodyną ir suprasdami sakinių struktūrą nedrįsta jos naudoti, bijodami suklysti kalbėdami, bijodami, kad jų nesupras. Start English School pagrindinis tikslas ne tik, kad vaikai išmoktų žodžius ir tam tikras frazes, bet būtų ugdomas ir pasitikėjimas savimi ir savo gabumais, kad išmokti dalykai nebūtų tik teoriški, bet būtų naudojama ir praktiškai.

Kas tai?

Start English School – tai anglų kalbos užsiėmimai, kuriuose vaikai kalbos mokosi žaisdami, skaitydami, bendraudami su žmonėmis iš įvairiausių pasaulio šalių ir nuo pat pirmų dienų drąsiai naudodami anglų kalbą.

Kam ji skirta?

Tai anglų kalbos mokykla skirta 5-12 metų vaikams. Vaikai skirstomi į grupes pagal amžių ir turimas žinias.

Patys mažiausi vaikai (5-7 metų) yra supažindinami su anglų kalba, mokosi frazių, plečia žodyną ir nuo pat pirmų dienų yra skatinami ne tik bandyti suprasti kalbą, bet ir ją naudoti.

Vyresni vaikai (8-9 metų) supažindinami su anglų kalbos gramatika, plečia žodyną ir yra skatinami ne tik atpažinti ir naudoti jiems žinomas žinias, bet ir suprasti kalbą kontekste bei ją naudoti bendraujant su bendraamžiais iš užsienio šalių.

Vyriausieji (10-12 metų) įtvirtins turimas žinias ir mokinsis naujų gramatinių darinių, taip pat plės savo žodyną aktyviai naudodami kalbą tiek tarpusavyje, tiek su bendraamžiais iš kitų pasaulio šalių.

Kaip bus mokoma?

Start English School užsiėmimų metu kalbos mokinsimės aktyviai per praktiką ir žaidimus, nes šiuolaikiniai vaikai geriausiai mokosi ne skaitydami iš vadovėlių, o per pojūčius ir praktiką. Taip pat vaikams itin patrauklūs užsiėmimai, kuriuose naudojami išmanieji prietaisai, tokie kaip planšetės ar SMART lentos.

Užsiėmimų metu vaikai dalyvaus projektuose, kuriuose kalbėsime, žaisime ir bendrausime su tokio pat amžiaus vaikais iš skirtingų pasaulio kraštų, tokių kaip Brazilija, Indija ir kt. Tai lavins ne tik vaikų kalbos įgūdžius, bet taip pat ugdys ir skirtingų kultūrų suvokimą, geografijos žinias, pasaulio suvokimą ir savęs pažinimą.

Kur vyks užsiėmimai?

Užsiėmimai vyks MENAR Akademijoje, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Yra galimybė mokytojams atvykti į darželius ar mokyklas.

Kokia užsiėmimų trukmė?

MENAR akademijos patalpose užsiėmimai vyks po 3 akademines valandas per savaitę:

  • 2 kartai per savaitę po 1 val. 20 min. (su 10 min pertrauka);

arba

  • 1 kartas per savaitę, 3 pamokos po 45 min su 10 min pertraukomis tarp jų.

Remdamiesi sėkminga 7 metų MENAR patirtimi žinome, kaip vaikus sudominti, kaip padaryti, kad jie siektų neįtikėtinų rezultatų tiesiog žaisdami ir mėgaudamiesi laiku mūsų akademijoje ir nuo šiol tai pritaikome ne tik aritmetikos, bet ir anglų kalbos mokyme.